Het contract van een werknemer niet verlengen?

Wil je het contract van één van je werknemers niet verlengen? Er zijn verschillende redenen om een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Een aantal voorbeelden:

  • De werknemer was ingehuurd om tijdelijk een andere collega te vervangen, bijvoorbeeld vanwege een zwangerschap.
  • Werknemer presteert niet naar behoren.
  • De werknemer is niet langer nodig omdat deze alléén was ingehuurd om te helpen bij een specifiek project.

Wat de reden ook is, als werkgever mag je een tijdelijk contract opzeggen aan het einde van dat contract. Je hoeft als werkgever geen uitleg te geven aan de werknemer, maar je bent wel verplicht om een aanzegging te doen over het niet verlengen van het contract.

De regels

Je moet een werknemer uiterlijk één maand voor het einde van zijn/haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laten weten dat het contract niet verlengd wordt. Dit heet de aanzegtermijn. Doe je dit niet, dan kan de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd worden of je bent een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Je kunt een voorbeeld brief contract niet verlengd gebruiken om je werknemer op de hoogte te brengen van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Je kunt de brief fysiek overhandigen of per e-mail versturen. In het geval van een e-mail is het zeker aan te raden om te vragen om een lees- en ontvangstbevestiging. Zo voorkom je gedoe achteraf waarbij een werknemer zou kunnen claimen de brief niet ontvangen te hebben. Dit wil je niet want dan kom je vaak in allerlei vervelende procedures terecht.